Fanø Lystbådehavn er beliggende på øens nordlige østkyst i forlængelse af Nordbys havnefront mod syd, med en skøn udsigt over Vadehavet, tæt ved den gamle del af Nordby, med butikker, museer, caféer og restauranter.

Fanø Lystbådehavn kan besejles døgnet rundt under hensyntagen til tidevandet. Fanø anduves ad den gravede rende Slunden og fyrlinjerne følges til færgelejet er passeret, herefter sejles langs med havnefronten til man møder fyrlinjen fra lystbåde-havnens ledefyr/båker. Esbjerg Havn og færgerne lytter på VHF kanal 12. I Fanø Lo er den sydligste røde pæl sat ca.8 m uden for renden (og står tør på lavvande), så hold god afstand. Ankommer man til Fanø på lavvande, er det en god idé at lægge til ved Langelinie og vente på stigende vand

Opmærksomheden henledes på Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr.1035 om sejlads i sejlrenderne. Bekendtgørelse kan findes på hjemmesiden sammen med besejlingskort for havnen.

Lystbådehavnen er senest uddybet i 2007 til en besejlingsdybde på 2,20m. Vi håber snart at have en klapningstilladelse i hus, så vi på ny kan få renset havnen op til glæde for medlemmer og havnens gæster.

I løbet af foråret 2011 vil der blive installeret nye el-standere på broerne.

Der må ikke grilles på broerne, med på havnens område er der en dejlig grill-havn, en stor terrasse ved klubhuset samt legeplads.
•Broerne er forsynet med ferskvand og 230V landstrøm
•Lystbådehavnen er dækket af trådløst internet.
•I sejlklubbens klubhus er der adgang til toiletter og bad (10,-kr møntindkast), køkken og klublokale.
•Affaldscontainere og miljøstation findes bag klubhuset. Brug den!
•Slæbestedet kan benyttes af trailerbåde (20,-kr i postkassen)
•Proviantering: Superbrugsen 250m, Superspar 1,3km
•Brændstof: OK-tank 1km
•Gas: Bygma 900m
•Møntvaskeri og turistbureau (postbutik) ved færgelejet 600m
•Cykeludlejning: flere steder i byen. Nærmeste 150m

Færgen til Esbjerg sejler i sommerperioden hvert 20 minut i dagtimerne. Fra færgelejet i Esbjerg (kun 10 minutters gang fra centrum) er der bus til bl.a. Esbjerg Centrum og Banegården.

I ugerne 29-30 gæster Cirkus Mascot pladsen ved indsejlingen til lystbådehavnen.

I juli og august sejles der fra Langelinie dagligt sælsafari og havnerundfart i Esbjergs Havnebassiner med M/B Sønderho.