Vadehavets

Bådklubber

Om foreningen
Møder
Klubberne
Mødereferater
Kun for medlemmer

Vadehavets Bådklubber, CVR 35579990.

c/o Esbjerg Søsport, Fiskerihavnsgade 2A, 6700 Esbjerg.

Bank: Andelskassen, Ribe. Regnr 5971, kontonummer 1217014.