Fællesmøder afholdes sædvanligvis i Ribe Sejlklub i januar eller februar.
Indkaldelse sendes til klubbernes kontaktpersoner.

Ændringer i listen over kontaktpersoner bedes meddelt til ledelsen.

Næste møde afholdes 11. marts 2022 kl 19 i Ribe Sejlklub.