Vadehavets

Bådklubber

Vadehavets Bådklubber

Vadehavets Bådklubber er et samarbejde mellem sejlklubberne langs Vadehavet.

Samarbejdet blev etableret i 1993 som en platform for deling af oplevelser og erfaringer blandt de ca 1600 aktive sejlere i Vadehavet.


VB varetager sejlernes interesser i relation til forvaltningen af Vadehavet. VB har et medlem i Det rådgivende udvalg for Vadehavet (RUV), et medlem i Nationalparkrådet og i Nationalparkens bestyrelse samt formandskabet for Vadehavets Vagerlaug.Vedtægter     Medlemmer

Ledelse

Formand: Frank Rasmussen, Esbjerg Søsport

Telefon 2162 0239, email 


Næstformand: Anders Bjerrum, Sønderho Havn Støtteforening

Telefon 2615 4152, email 


Kasserer: Steffen Steffensen, Ribe Sejlklub

Telefon 6161 3485, email 

VBs repræsentanter i diverse udvalg

Vadehavets Bådklubbers repræsentant i Nationalparkrådet: Steffen Steffensen, Ribe Sejlklub.

Vadehavets Bådklubbers repræsentant i Vadehavets Vagerlaug: Lars Buhrkall, Ribe Sejlklub.

Vadehavets Bådklubbers repræsentant i Kommunernes Rådgivende Udvalg for Vadehavet (RUV): Anders Bjerrum.

Det trilaterale samarbejde

VB samarbejder med bådklubber i Tyskland og Holland og er medlem af Trilateral Wadden Sea Sailing Association (WTSSA).


Vadehavets Bådklubber, CVR 35579990.

c/o Esbjerg Søsport, Fiskerihavnsgade 2A, 6700 Esbjerg.

Bank: Andelskassen, Ribe. Regnr 5971, kontonummer 1217014.