Sønderho Havn er en naturhavn hvor bådene kan ligge for svaj i tidevandsrenden. Tidevandsrenden sandede til i 1980erne. Uddybningen starter i 2018 og forventes afsluttet i 2020.


Sønderho Havns hjemmeside