Varde Sejlklub blev stiftet i 1906 og er således én af landets ældste af slagsen.

 

Folk udefra, der ikke rigtigt kender vores lokalområde, undrer sig måske over, hvordan det er muligt at dyrke sejlsport i Varde. For kan man  overhovedet sejle dertil? Jo, det kan man da rigtignok. Og det er slet ikke en vittighed, således som det jo ellers er, når man eksempelvis taler om Vorbasse Krigshavn.

 

I Varde har vi faktisk både en havn og nogle helt enestående muligheder for sejlads, som man ikke har ret mange andre steder. Hvor andre sejlklubber således helt overvejende må nøjes med at dyrke havsejlads, har vi i Varde en hel palet af muligheder, idet vi kan sejle både på å, bugt og hav.

 

Og så er Varde Å tilmed helt enestående derved, at den til forskel fra alle andre åer i Vadehavet udelukkende er tidevandsreguleret uden nogen form for sluse(r).

 

Jo, mulighederne har vi således i rigt mål lige udenfor vores dør.

 

Selvom vi kalder vores klub for Varde Sejlklub, er det ifølge sagens natur i realiteten en motorbådsklub, eftersom det jo ikke rigtigt er muligt at krydse for sejl på åen. Men som det fremgår, betragter vi det  ikke som en begrænsning i vores udfoldelsesmuligheder. Tværtimod har klubben i alle årene haft et stabilt medlemstal på omkring 75 aktive sejlere.

 

Varde Sejlklub har en sund økonomi, og vi kan tilbyde gæstesejlere udefra klubhusfaciliteter med toiletter, bad og køkken, ligesom der naturligvis er el og vand på alle broer.

Varde Sejlklub er i øvrigt tilsluttet frihavnsordningen.