Vadehavets Bådklubber


Vadehavets Bådklubber er en paraplyorganisation for sejlklubberne i Vadehavet.

Samarbejdet blev etableret i 1993 som en platform for deling af oplevelser og erfaringer blandt de ca 1600 aktive sejlere i Vadehavet.


VB varetager sejlernes interesser i relation til forvaltningen af Vadehavet. VB har et medlem i Det rådgivende udvalg for Vadehavet (RUV), et medlem i Nationalparkrådet og i Nationalparkens bestyrelse samt formandskabet for Vadehavets Vagerlaug.


Bestyrelse

Formand Lars Kirk Rønne, Esbjerg Søsport
Næstformand Bjarne Lindquist, Ho Bugt Sejlklub
Kasserer og medlem af Nationalparkrådet Steffen Steffensen, Ribe Sejlklub

Bestyrelsesmedlem og medlem af det Rådgivende Udvalg for Vadehavet (RUV) Anders Bjerrum, Sønderho Havn 

Bestyrelsesmedlem og formand for Vagerlauget Lars Buhrkal, Ribe Sejlklub.